Поиск
Реклама

Высшее образование

Куди піти вчитися в Україні? Кафедра Інформаційно-мережної інженерії, ХНУРЕ. Якісна вища ІТ-освіта в Україні та успішне працевлаштування. Кафедра готує бакалаврів і магістрів за освітньою програмою «Інформаційно-мережна інженерія» на бюджетній та контрактній основі денної та заочної форми навчання. В рамках освітньої програми «Інформаційно-мережна інженерія» студенти вивчають принципи побудови, функціонування, підтримки, супроводу, моніторингу та проектування сучасної мережної інфраструктури. Майбутні фахівці  отримують базові знання з основних мережних технологій (комп’ютерні мультисервісні мережі, мережі доступу, транспортні мережі, мережа Інтернет, мережі мобільного зв’язку, Інтернет речей) і технологій створення програмного забезпечення та обробки інформації (бази даних, web-програмування, аналіз даних і т. п.), надаються поглиблені знання в області системного адміністрування комп’ютерних мереж локального і глобального рівня, в тому числі підтримки, супроводу та моніторингу хмарних і розподілених обчислювальних ресурсів. ...

Предлагаем изучение иностранного языка за границей и программы образования (бакалавр, магистр, доктор, МВА) за рубежом. Поможем поступить в вуз за границей. ...